GRATIS FRAKT PÅ ALLE BESTILLINGER I NORGE.

OVER 4,000 5-STJERNERS ANMELDELSER

TA KEDJEFRAGEN OCH FÅ 15% EXTRA RABATT

Välkommen till icefromnorth community! Du läser dessa villkor för att du använder en icefromnorth-webbplats, digital upplevelse, plattform för sociala medier, mobilapplikation, bärbar teknologi eller någon av våra andra varor eller tjänster, som alla är en del av ntopias plattform. Du kan komma åt plattformen via en dator, mobiltelefon, surfplatta, konsol eller annan teknik som vi här kallar "enheter". Din leverantörs normala priser och avgifter gäller för din enhet.

Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och ntopia och deras dotterbolag (inklusive "icefromnorth", "vi", "oss" eller "vår") angående din användning av plattformen. Ett par viktiga punkter:

 • Våra villkor kan komma att ändras. 

Vi kan komma att ändra dessa villkor då och då. Om en väsentlig förändring görs kommer vi att lämna ett meddelande om detta på Plattformen, eller skicka ett meddelande till dig. Läs igenom ändringarna och om du inte accepterar ändringen ber vi dig att sluta använda Plattformen. Om du fortsätter att använda Plattformen efter att du har blivit underrättad om ändringarna, anses detta accepterande av ändringarna, förutom i den utsträckning som är förbjuden enligt tillämplig lag.

 • Riktlinjer för integritet . Vår integritetspolicy presenterar metoden för att samla in och använda personlig information på Plattformen, och gäller för din användning av Plattformen.
1. HUVUDSAKLIGA REGLER

BERÄTTIGANDE. Du har endast rätt att använda Plattformen om du är myndig. eller om du har samtycke från din förälder eller vårdnadshavare. Det kan finnas vissa åldersbegränsningar för specifika plattformstjänster.

REGISTRERINGSREGLER . När du registrerar en användare hos oss gäller följande regler:

 • Var pålitlig. Ange korrekt och aktuell registreringsinformation.
 • Var dig själv . Anmälan måste vara personlig. Registrera dig inte för mer än en användare, registrera en användare för någon annans räkning eller överför ditt konto till någon annan.
 • Var säker . Håll ditt användarnamn, lösenord och annan inloggningsinformation säkert och låt inte andra använda ditt användarkonto.
 • Var ansvarsfull . Informera ntopia omedelbart om all obehörig användning av ditt användarkonto. Du ansvarar för allt som händer via ditt ntopia-användarkonto - med eller utan din tillåtelse. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR ntopia INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER AKTIVITET SOM RESULTAT AV OAUTORISERAD ANVÄNDNING AV DITT ANVÄNDARKONTO.
2. ÄGANDE AV INNEHÅLL

Förutom användarinnehåll (definierat nedan), allt innehåll på vår plattform – inklusive text, programvara, skript, kod, design, grafik, bilder, ljud, musik, videor, applikationer, interaktiva funktioner, artiklar, nyheter, skisser, animationer, klistermärken, generellt konstverk och annat innehåll ("Innehåll") – ägs av ntopia eller andra som vi licensierar innehåll från och skyddas av upphovsrätt, varumärke, patent och andra lagar. ntopia förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beskrivs i dessa villkor.

 • Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn (till exempel namnet ntopia och Ice from north) ägs, registreras och/eller licensieras av ntopia. Du förvärvar ingen licens eller äganderätt till några varumärken, tjänstemärken eller handelsnamn genom din tillgång till eller användning av plattformen eller innehållet.
 • Du förbinder dig att inte ändra eller radera information om ägande från nedladdat eller tryckt material från Plattformen.
 • I den mån ntopia godkänner nedladdning eller användning av upphovsrättsskyddat innehåll eller verk, ger ntopia dig en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicenserbar och återkallbar licens att få tillgång till och använda sådant upphovsrättsskyddat verk, men endast för det angivna syftet och endast så länge som ntopia gör sådant innehåll tillgängligt för allmänheten. Du förvärvar ingen äganderätt till innehållet (inklusive något varumärke eller annan immateriell egendom som finns i innehållet), och allt sådant innehåll är avsett för personligt, icke-kommersiellt bruk. ntopia förbehåller sig rätten att övervaka din användning och att ändra eller återkalla denna licens eller din tillgång till innehållet när som helst och av vilken anledning som helst. ntopia förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som bryter mot dessa villkor eller ntopias immateriella rättigheter. Att ntopia tillåter dig begränsad användning anses inte vara ett avstående från någon av ntopias rättigheter till innehållet.
 • Utöver de specifika användningsrättigheter som beviljats ​​dig av ntopia i samband med Plattformen, samtycker du till att inte använda, kopiera, modifiera, översätta, reproducera, distribuera, ladda ner, överföra, sälja, skapa härledda verk från eller på annat sätt utnyttja innehållet, inklusive Användarinnehåll (såvida det inte är ditt eget användarinnehåll som du lagligen publicerar på Plattformen), utan att först ha fått ntopias skriftliga medgivande i förväg. Otillåten användning av innehållet kan leda till intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter och kan leda till straffrättsliga eller civilrättsliga anklagelser eller sanktioner.
3. PUBLICERA INNEHÅLL PÅ PLATTFORMEN

ANVÄNDARINNEHÅLLSLICENS. Delar av plattformen låter dig lägga upp foton, videor, kommentarer och annat innehåll som vi refererar till som "Användarinnehåll". ntopia ansvarar inte för användarinnehåll som publiceras av andra på plattformen. Användarinnehållet ägs av dig eller dess skapare, men när du publicerar användarinnehåll licensierar du det till ntopia enligt beskrivningen nedan:

 • Du bekräftar att du har rätt att publicera användarinnehåll och att du ger ntopia en icke-exklusiv, evig, överlåtbar, underlicenserbar, royaltyfri, världsomspännande licens att använda allt användarinnehåll du lägger upp på eller i anslutning till plattformen, inklusive bilder av någon person som förekommer i användarinnehållet, eller någon av begreppen eller idéerna som finns i användarinnehållet, för alla ändamål, inklusive kommersiell användning, inklusive rätten att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa härledda verk från, underlicensiera, distribuera och tilldela dessa rättigheter. ntopia kan, efter eget gottfinnande, ta bort allt användarinnehåll när som helst.
 • Du samtycker till att raderat användarinnehåll kan finnas kvar i ntopias system och på plattformen i den utsträckning som ditt användarinnehåll har publicerats offentligt, eller delat med andra som inte har raderat det, såvida inte du eller den relevanta individen begär radering eller blockering av personliga uppgifter i enlighet med tillämplig lag.

LICENS ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER. Du samtycker till att alla kommentarer, feedback eller idéer som du skickar till oss tillhandahålls på icke-konfidentiell basis, och att du ger ntopia en evig, världsomspännande licens att, utan förvarning, kompensation eller bekräftelse, använda kommentarer, feedback och idéer du delar med oss ​​för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av varor och tjänster samt skapande, ändring eller förbättring av produkter eller tjänster.

4. ANVÄNDARKOD

Vi är glada för ditt bidrag till ntopia-gemenskapen. Nedan följer några grundläggande regler:

 • Var originell. Publicera endast användarinnehåll på plattformen om du har tillstånd eller rätt att göra innehållet tillgängligt, inklusive från någon person som förekommer eller nämns i ditt användarinnehåll.
 • Var säker .
  • Gör inte något som kan utsätta ntopia eller dess användare för någon typ av skada, inklusive allt som kan störa, skada, inaktivera, manipulera, överbelasta eller begränsa plattformens funktionalitet.
  • Lägg inte upp användarinnehåll som innehåller programvirus, program eller annan datorkod, och kringgå eller ändra inte någon plattformsprogramvara eller säkerhetsteknik.
  • Använd inte någon form av datautvinning, robotar, skrapning eller andra insamlingsmetoder.
  • Om vi ​​inte anger annat är vår plattform en offentlig plats. Publicera varken din egen eller andras personuppgifter på Plattformen.
 • Var personlig.
  • Publicera inte reklam, uppmaningar eller kommersiellt innehåll, och acceptera inte betalning från tredje part i utbyte mot kommersiell prestation på Plattformen.
  • Samla inte in eller be om personlig information från andra plattformsanvändare, och skicka inte oönskade meddelanden till dem.
  • Använd inte automatiserad teknik för att kommunicera med plattformen.
  • Bete sig på rätt sätt . Respektera samhället. Lägg inte upp något användarinnehåll, länka till någon webbplats eller gör inget som är olagligt, vilseledande, skadligt, trakasserande, felaktigt, diskriminerande eller på annat sätt stötande eller olämpligt, eller som bryter mot någon tillämplig lag. ntopia har rätt att förkontrollera, övervaka eller ta bort användarinnehåll - men vi har ingen skyldighet att göra det.
  • Var dig själv. Utge dig inte för att vara någon person eller organisation, inklusive idrottare eller ntopia-anställda.
 • Ha så kul!
5. BROTT UPPHOVSRÄTT

Rådgör med din juridiska rådgivare innan du skickar ett meddelande till oss, eftersom falska påståenden kan leda till påföljder. ntopia kan avsluta användarkonton på Plattformen som gör intrång i tredje parts upphovsrätt.

Om du anser att ditt arbete felaktigt har kopierats till Plattformen, så att det utgör en intrång, ber vi dig att förse oss med följande information.

 1. Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en elektronisk eller fysisk signatur från rättighetsinnehavaren eller någon som kan agera för hans/hennes räkning;
 2. En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång;
 3. En beskrivning av var på plattformen innehållet som du hävdar är stötande finns;
 4. Ett skriftligt uttalande där du bekräftar att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte accepteras av licenstagaren, dess ombud eller enligt lag; och
 5. Ett personligt uttalande där du i god tro bekräftar att ovanstående information i ditt brev är korrekt och att du är rättighetsinnehavaren eller är behörig att agera på rättighetsinnehavarens vägnar.

Skicka upphovsrättsanspråk till:

  Juridisk avdelning (upphovsrätt)

legal@icefromnorth.no

6. PARTNERS PÅ PLATTFORMEN

Från tid till annan kan ntopia länka till eller samarbeta med tredje parts webbplatser, sociala medieplattformar, mobilapplikationer och andra produkter och tjänster (tredje part). Du kanske kan ansluta till dessa tredje parter via plattformen, men detta betyder inte att ntopia tar ansvar för, övervakar eller har kontroll över dessa tredje parter eller deras aktivitet, vilket är föremål för dess egna villkor och integritetsriktlinjer. Du bör läsa Tredje parts webbplatser och användarvillkor och sekretesspolicyer noggrant. ntopia ansvarar inte för innehållet, policyn eller aktiviteten hos tredje part, och du interagerar med tredje part på egen risk.

7. VIKTIG FRISKRIVNING

ANVÄNDARINTERAKTION. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag är vi inte ansvariga för din interaktion med andra användare på plattformen, eller någon annan skada som kan uppstå som ett resultat av dessa interaktioner .

 • Ta ansvar och vidta försiktighetsåtgärder när du interagerar med andra användare (inklusive användare som du inte känner) på Plattformen. Innan du bestämmer dig för att fysiskt träffa någon, överväg att göra din research, ta med en vän, välja en offentlig plats och låta någon veta var du kommer att vara. ntopia är inte skyldig att bli inblandad i någon användartvist, men kan bli involverad efter eget gottfinnande.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI. Vissa jurisdiktioner tillåter inte vissa begränsningar eller uteslutningar av ansvar, juridiska garantier och rättsmedel, så dessa begränsningar och undantag kanske inte gäller dig.

Plattformen, innehållet och annat material och produkter på Plattformen är tillgängliga "i befintligt skick"/"i befintligt skick". Vi ger inga löften av något slag, inklusive om Plattformens noggrannhet, adekvathet, användbarhet, tillförlitlighet eller liknande. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, ANSVARAR ntopia INTE FÖR NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ PLATTFORMEN.

 • ntopia kan inte garantera att plattformen kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att plattformen inte kommer att innehålla virus eller något annat skadligt.
 • Så långt det är tillåtet enligt lag, frånsäger sig ntopia alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, relaterade till plattformen, innehållet, användarinnehållet eller andra produkter eller tjänster som du kan komma åt via plattformen, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för överföring titel, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.
 • Du är själv ansvarig för skador på din enhet till följd av åtkomst till Plattformen, om inte annat anges av tillämplig lag.
 • Vi hoppas att du kommer att njuta och dra full nytta av plattformen. Vi garanterar dock inga resultat.
8. UPPSÄGNING

ntopia kan avsluta eller ändra någon ntopia-plattform, medlemskapsprogram, produkt eller tjänst när som helst utan föregående meddelande.

ntopia kan avsluta eller ta bort ditt användarkonto, radera din profil eller något av ditt användarinnehåll och begränsa din användning av hela eller delar av plattformen när som helst och av vilken anledning som helst, utan något ansvar gentemot ntopia, i enlighet med tillämplig lag.

 • Du förstår och samtycker till att en del av ditt användarinnehåll, särskilt det som visas i aktivitetsloggen eller andra offentliga platser på plattformen, kan fortsätta att vara offentligt även efter att ditt användarkonto har avslutats, med förbehåll för din rätt att få ditt användarinnehåll borttaget på begäran i enlighet med tillämplig lag.
 • Dessa villkor gäller även efter att ditt användarkonto har avslutats, eller du har slutat använda plattformen.
9. ERSÄTTNING/ ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Vi vill att du ska njuta av vår plattform, men ntopia måste också skydda sig mot alla skador du kan orsaka.

ERSÄTTNING OCH UTSLÄPP. Vissa jurisdiktioner tillåter inte vissa begränsningar eller uteslutningar av ansvar, juridiska garantier och rättsmedel, så dessa begränsningar och undantag kanske inte gäller dig. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ntopia ., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer ("ntopia-partner") ofarliga från och mot alla anspråk, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive och gränslöst; juridiska avgifter som härrör från eller i samband med din användning av användarinnehåll, din användning av innehåll, din användning av plattformen, ditt beteende i samband med plattformen eller med andra plattformsanvändare, eller ditt brott mot dessa användarvillkor, någon lag eller tredje parts rättigheter. Du håller härmed fullständigt och för alltid skadeslös, för dig själv, dina arvingar, din egendom, dina försäkringsgivare och dina överlåtare, ntopia-parterna från alla krav eller stämningar du kan ha för förlust på något sätt som är kopplad till din användning av plattformen på.

ANSVARSBEGRÄNSNING.  

INGEN AV ntopia-PARTERN KOMMER ATT VARA ANSVARIG FÖR NÅGON DIREKT, SÄRSKILD, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDLIGA FÖRLUSTNINGAR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORADE VINST ELLER FÖRLÖSTADE DATA SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, TILLHANDAHÅLLS KÖPES GENOM PLATTFORMEN ELLER ANDRA ANVÄNDARES UPPFÖRANDE (ONLINE ELLER OFFLINE), ELLER DELTAGANDE I ntopia-EVENEMANG ELLER ntopia-PARTNER-EVENEMANG, ELLER NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER ANNAN AKTIVITET I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN. BLI UNDERVISAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN FÖRLUST. DU TAGER FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN. DIN ENDA ÅTGÄRD MOT ntopia FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA PLATTFORMEN. OM ntopia FÖLJS ANSVARIGT MOT DIG FÖR SKADOR ELLER FÖRLUST RELATERADE TILL DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, SKA ntopias ANSVAR INTE ÖVERSTIGA 100,00 USD, ELLER 100,00 EURO OM DU BOR I EUROPA.

 1. APPLIKATIONSMARKNADSPLATSER : Du bekräftar att detta avtal är mellan dig och ntopia, och inte med applikationsmarknadsplatsen där du laddar ner en ntopia-applikation (till exempel App Store som drivs av Apple Inc. för iOS-användare, eller Google Play-butiken som drivs av Google Inc. för Android-användare).
11. TVISTER/ YTTERLIGARE VILLKOR

"VAL AV LAG/JURISDIKTION"

 • Du accepterar att plattformen, villkoren, integritetspolicyn och eventuell tvist mellan dig och ntopia ska lösas enligt norsk lag, utan hänsyn till lagval och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor från 1980.
 • Förutom där det är förbjudet, och utan begränsning av lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur eller relaterade till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av ntopia-produkter) ska lösas enbart av behöriga domstolar i Amsterdam, Nederländerna.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 • Genom att använda plattformen samtycker du till att ta emot vissa typer av elektronisk kommunikation från ntopia, i enlighet med tillämplig lag.
 • Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, kommunikation eller annan kommunikation som ntopia skickar dig elektroniskt uppfyller lagkraven för kommunikation, inklusive att sådan kommunikation kan vara skriftlig.

RÄTT TILL ÖVERLÅTNING, INGEN AVSTÅND, OGILTIGHET

 • ntopia kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till vilken part som helst utan förvarning till dig, såvida inte ett sådant meddelande krävs enligt lag, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.
 • Om ntopia misslyckas med att insistera på eller genomdriva efterlevnaden av dessa villkor är detta inte ett avstående från någon av dessa villkor eller någon av ntopias rättigheter. Användaren måste alltid förutsätta att Villkoren gäller.
 • Om någon av bestämmelserna i dessa villkor är ogiltiga eller inte kan verkställas, ska resten av villkoren fortsätta att vara giltiga.

Tack för att du läste. Njut av vår gemenskap!Kundvagn

Inga fler produkter finns att köpa

Din varukorg är just nu tom.